Внедряване
на ЗЗЛПСПОИН

На 4 май 2023 г. в сила влезе Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Законът влиза в сила от 4 май 2023 г. и се прилага от същата дата за всички задължени субекти, включително за субектите по чл. 12, ал. 1, т. 3.

Кои лица са задължени по ЗЗЛПСПОИН?

  1. Всички работодатели в публичния сектор, в това число и образователни институции;
  2. Работодателите в частния сектор с над 250 работници или служители;
  3. Работодателите в частния сектор, които имат между 50 и 249 служители следва да съобразят дейността си с новите изисквания до 17.09.2023 г.

Професионални услуги за внедряване на ЗЗЛПСПОИН

Постигнето на съответствие с изискванията на ЗЗЛПСПОИН е процес, който изисква внимание и разбиране. При избор на правилните консултанти, този процес става лесен и по-лесно усвояем, тъй като ние ще се погрижим да не срещате затруднения при изпълнението на задълженията Ви по Закона.

Защо да изберете нас?

Нашият екип има богат опит и познания в областта на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Екипът ни е съставен от опитни юристи и специалисти по информационна и киберсигурност. На базата на опита ни, ние подробно и внимателно анализираме дейността на всеки наш клиент. Процесът по изпълнение на услугите изисква пряка комуникация между нас и ръководството на организацията за постигане на максимален резултат.

Нашите услуги по свързани с изпълнение на изискванията на ЗЗЛПСПОИН

  • Внедряване на ЗЗЛПСПОИН /еднократна услуга/екипът ни извършва анализ на организацията на дейност на клиента и изготвя набор от Документи, които включват необходимите Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, заповеди, формуляри, бланки на доклади, регистри и уведомления.
  • Консултантска услуга по ЗЗЛПСПОИН /абонаментна месечна услуга/ – услугата цели подпомагане на определените от работодателя служители, отговарящи за разглеждането на сигнали. Същите ще бъдат консултирани от нашия екип при разглеждането на получен сигнал съгласно ЗЗЛПСПОИН. В случай че определените служители за разглеждане на сигнали се колебаят какви са стъпките при разследване на сигнала или възникват въпроси през този процес, те винаги ще могат да се обърнат към нашия екип за съдействие.
  • Услуга „ Приемане и регистриране на сигнали за нарушения“ /абонаментна услуга/ – услугата е приложима единствено за работодателите в частния сектор. Състои в приемане и регистриране на сигнали. След осъществяване на тези дейности, сигналът ще бъде пренасочен към съответния служител, отговорен за разглеждането на сигнал;
  • Обучение – организираме обучения, които са полезни за цялостното разбиране на новия Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, Наредба № 1 от 27 юли 2023 г. за воденето на регистъра на сигналите по чл. 18 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни и Методически указания № 1 за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Още и още.