За „Джи Ди Пи“ ООД

„Джи Ди Пи“ ООД е дружество, активно развиващо се в сферата на защита на личните данни
и е пълноправен член на СНЦ „Асоциация на длъжностните лица по защита на данните“.

В работата си, нашият екип от юристи и компютърни специалисти предлага експертни услуги за защита на личните данни, изцяло в съответствие с действащата нормативна уредба.

Ние постоянно обновяваме и повишаваме знанията и уменията си, присъствайки на обучения, провеждани от международни организации за защита на данните и Комисия за защита на личните данни. Следим за всяко ново Становище и одобрени Насоки на Европейския комитет по защита на данните (European Data Protection Board).

Опитът ни показва, че колкото повече време минава от началото на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679, а именно от 25.05.2018г., толкова повече институциите и гражданите започват да осъзнават сложността на материята GDPR и важността на това личните данни на физическите лица да бъдат защитени надеждно. Все повече хора търсят правата си пред Комисия за защита на личните данни, а някои се обръщат директно към съда. С нас също се свързват много граждани, ръководители на институции и длъжностни лица, загрижени за личните си данни и личните данни на своите служители, възпитаници и т.н.

Тук е и нашата роля. Силно мотивирани сме да Ви дадем най-добрите съвети относно правилната защита на личните Ви данни. Ние не оставяме нерешен казус, касаещ защитата на личните данни, като дори не се колебаем да изпращаме запитвания за Становища до Комисия за защита на личните данни. Стараем се да сътрудничим с тях, за да се получи ефективен обмен на информация и най-добри практики, които да подпомагат субектите на данни при защита на личните им данни.

Като специалисти в областта на защита на личните данни, поддържаме редовна комуникация с всички наши клиенти. Те винаги получават най-актуалната информация и съвети как да постъпят в конкретна ситуация, за да са сигурни, че личните им данни ще бъдат защитени по най-добрия начин. Нашите клиенти са най-осведомени, получавайки авторските ни информационни бюлетини, събрали в себе си най-важната информация по конкретна тема от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Бъдете винаги първи!

Екипът ни провежда онлайн обучения, по време на които оживено обсъждаме множество теми за защита на личните данни, като приветстваме всеки, решил да зададе въпрос към нас.

За да сме Ви максимално полезни, можете да ни се доверите за следните услуги:

Не се колебайте да се свържете с нас в случай, че имате въпроси. Екипът ни винаги е на разположение да отговори любезно на Вашите запитвания.

Надяваме се все повече физически лица да не оставят ненаказано злоупотребата с личните им данни и да сигнализират надлежните органи и институции. А за да не се стига до теч на лични данни или недобронамереното им обработване от недоброжелатели, се свържете с „Джи Ди Пи“ ООД.

Ние знаем как да защитим личните данни!