GDPR
Консултантски услуги

Професионални консултантски услуги в областта на защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Внедряване

Цялостно внедряване в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и разработване на необходимата документация.

Одит за съответствие

Извършване на цялостен одит за съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните (DPO)

Извършваме външна професионална услуга "Длъжностно лице по защита на данните" с екип от експерти

Обучения

Провеждаме интерактивни обучения за ръководство и служители с цел запознаване и разбиране на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Използвайте ресурса създаден от нашите специалисти

Ние знаем, че материята в областта на защитата на личните данни е сложна и изисква експертни познания. Използвайки нашия професионален опит, Вие си гарантирате високо съответствие с изискванията на GDPR.

Отговаряте на изискванията

Подпомагане при обработване на лични данни

Съдействие при проверки

Постоянен мониторинг за съответствие

Ние имаме богат опит,
ние сме екип от квалифицирани специалисти

GDPR изисква за въвеждане на технически и организационни мерки от всички Администратори на лични данни. За да бъдем максимално компетентни и полезни, ние сформирахме екип от специалисти по право и киберсигурност.

Магистри по Право

Екипът изработва и внедрява организационните мерки за защита на личните данни.

Магистри по Киберсигурност и ИТ

Екипът изработва препоръки и внедрява техническите мерки за защита на личните дани.

Наши клиенти са публични и частни организации

Сътрудничеството ни с различни организации от публичния и частния сектор ни дава предимство и самочувствие да сме отлично запознати с трудностите и предизвикателствата пред бизнеса и институциите.

Фокусирайте се върху бизнеса си
Оставете защитата на личните данни на нас

В името на успеха на Вашата организация, ние ежедневно ще Ви подпомагаме в защитата на личните данни. Нека работим заедно!

%

Професионализъм

/

Съдействие

6+

Клиенти

Вашата организация заслужава професионализъм

Всяка организация е уникална и затова работим с индивидуален подход и внимание към детайлите