Кои са принципите, които трябва да се спазват при обработка на лични данни

КОИ СА ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ При обработка на лични данни в качеството Ви на администратор или обработващ, Вие трябва да спазвате принципите,…

Continue Reading

Какво представлява ОРЗД?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОРЗД?   В предходните си статии разгледахме някои специфични въпроси във връзка с Общия регламент относно защитата на данните. В настоящата публикация разглеждаме същността на Регламента и въпреки,…

Continue Reading

Порочна практика ли е предоставяне на „Споразумение за обработка на лични данни“ от Обработващия на Администратора?

ПОРОЧНА ПРАКТИКА ЛИ Е ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБРАБОТВАЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА?   В процеса на работата си забелязваме, че при сключване на споразумение за обработка…

Continue Reading

Как да подадем жалба до КЗЛД?

Приятели, с цел да Ви бъдем полезни при упражняването на Вашите права и задължения по Регламент (ЕС) 2016/679, ние от "Джи Ди Пи" ООД ще Ви предоставяме информация под формата…

Continue Reading

Група във фейсбук

Ние от екипа на GDPR-BG.EU създадохме група за помощ във фейсбук. В нея ще даваме примери и ще споделяме опит. Надяваме се на много членове и всеки да споделя с…

Continue Reading

Разяснителна кампания на Комисията за лични данни в гр. Стара Загора

На 10.05.2018 г. в гр. Стара Загора, Комисията за защита на личните данни в партньорство с Община Стара Загора, проведе „Разяснителна кампания” относно предстоящото влизане в сила на Общия регламент…

Continue Reading
Close Menu