Кои са принципите, които трябва да се спазват при обработка на лични данни

КОИ СА ПРИНЦИПИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ При обработка на лични данни в качеството Ви на администратор или обработващ, Вие трябва да спазвате принципите,…

Continue Reading

Какво представлява ОРЗД?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОРЗД?   В предходните си статии разгледахме някои специфични въпроси във връзка с Общия регламент относно защитата на данните. В настоящата публикация разглеждаме същността на Регламента и въпреки,…

Continue Reading

Порочна практика ли е предоставяне на „Споразумение за обработка на лични данни“ от Обработващия на Администратора?

ПОРОЧНА ПРАКТИКА ЛИ Е ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБРАБОТВАЩИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА?   В процеса на работата си забелязваме, че при сключване на споразумение за обработка…

Continue Reading
Close Menu