Корпоративни обучения

Джи Ди Пи ООД организира корпоративни обучения във връзка с въвеждане на новия Регламент за защита на лични данни (GDPR). Ако Вашата компания отговаря на изискванията на GDPR и искате да обучите своите служители за новостите, които въвежда Регламента, можете да се обърнете към нас.

Как протича обучението ?

Първият етап е предварителна подготовка. Наш екип от юристи и IT специалисти ще посетят Вашата компания като се запознаят с процедурите и политиките, които сте внедрили по отношение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679. В резултат, ще бъдат направени препоръки относно добри практики.
Вторият етап е същинското обучение. Ние ще проведем обучение на Вашите служители  като ще запознаем персонала както с основните теоретични положения, залегнали в Регламента,  така и със конкретните задължения на всеки служител по отношение на защитата на личните данни.
Доверете ни се и ние ще се погрижим Вашият персонал да бъде запознат с всички изисквания и отговорности, които се налагат от Регламент (ЕС) 2016/679.

1
Обучени служители
Close Menu